Konsert och festival

Användningsområdena för LED-skärmar i samband med festivaler och konserter är ju i det närmsta obegränsade.

Vi levererar skärmar för att integrera i scenografi och dekor. Bygga miljöer med.
Kanske ersätta en befintlig fond eller backdrop som använts.

Många små skärmar? En stor skärm? En skärm per sida av scenen och filma det som händer på scen? Vi har lösningarna!

Skärmar i valfritt format på scen är vår hemmaplan. Vi har dessutom mediaservers från Green-Hippo som är marknadsledande vad gäller uppspelning och mappning av videomaterial och grafik.
Våra mediaservrar är fullt förberedda för att ta emot videosignaler ifrån tex OB-buss eller annat filmmaterial över HD-SDI.
Likaså har vi systemen förberedda för att med enkelhet kunna styra allting från ljusteknikerns kontrollyta vilket håller nere kostnaderna i många sammanhang.